Flotorvmose.

Flotorvmosen er oppstått som en hybrid mellom horntorvmose og kroktorvmose, og er svært variabel i utseende. Dette gjør den ofte vanskelig å bestemme og utbredelsen er noe usikker.

Flotorvmose Sphagnum inundatum Russow
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.