Honningbie.

Honningbier (slekten Apis) er representert med kun én art, Apis mellifera, hos oss. Honningbien har vært naturlig forekommende i Vest-Europa, men det er usikkert om det har vært naturlige forekomster i Norge før vi begynte å domestisere arten på 1700-tallet. Alle honningbier i Norge kommer nå fra domestiserte bestander.

Honningbie Apis mellifera Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.