Storblodbie.

Storblodbie er den største av våre blodbier. Den er lett gjenkjennelig bare på størrelsen og den helrøde bakkroppen. Arten er nylig påvist i Norge, men har allerede ekspandert til store deler av utbredelsesområdet til verten, vårsilkebie Colletes cunicularius på Østlandet.

Storblodbie Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.