Fjelljordbie.

Fjelljordbie er en av de få biene som er knyttet til fjellregionen. Det er spredte funn av arten i Norge; fra Røros, Oppdal, Folldal, Valdres og Tromsø, men den er trolig en del oversett. Den besøker ulike blomster og er avhengig av sandjord for hekking.

Fjelljordbie Lasioglossum boreale Svensson, Ebmer & Sakagami, 1977
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.