Prakteitermaur.

Prakteitermaur er en varmekjær art som lever i tørr sandjord i kystnære områder. Arten minner om myreitermaur, men er noe slankere og har annerledes bygde antenneskaft. Arten skal være funnet en gang i Norge, men det er usikker om den fortsatt har bestander hos oss.

Prakteitermaur Myrmica specioides Bondroit, 1918
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.