Kompostmaur.

Kompostmaur er vår eneste utendørslevende art i underfamilien stikkemaur. Arten finnes gjerne i ansamlinger av organisk materiale og er særlig glad i barkhauger og varme komposter. Slekten er lett å kjenne igjen på den smale og sylindriske kroppsformen og at arbeiderne har svært små øyne.

Kompostmaur Hypoponera punctatissima (Roger, 1859)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.