Smalkjevegullveps.

Smalkjevegullveps er en vanlig art i skogsområder, og den er trolig er utbredt over hele landet. Vertsarten ser ut til å være murervepsen Ancistrocerus trifasciatus. Arten er vanskelig å skille fra nærstående arter, men det beste kjennetegnet ser ut til å være at hunnens mandibler er svært tynne sett fra siden. Den har svakere og tettere punktur på T2 enn den hos Chrysis impressa.

Smalkjevegullveps Chrysis schencki Linsenmaier, 1968
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.