Smalkjevet gullveps.

En vanlig art i skogsområder og som trolig er utbredt over hele landet. Vertsart ser ut til å være murervepsen Ancistrocerus trifasciatus. Arten er vanskelig å skille fra nærstående arter, men det beste kjennetegnet ser ut til å være at hunnens mandibler er svært tynne sett fra siden. Svakere og tettere punktur på T2 enn Chrysis impressa.

Smalkjevet gullveps Chrysis schencki Linsenmaier, 1968
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.