Ringrovflue.

Ringrovflue Tolmerus cingulatus er kun kjent fra én lokalitet i Norge (Midtskogsætra i Eidskog i Hedmark). Ringrovflue er forholdsvis liten sammenlignet med andre arter i denne slekten og kan derfor være noe oversett. Arten har karakteristiske fargetegninger på beina. Den er kjent fra store deler av Europa, også fra våre naboland.

Ringrovflue Tolmerus cingulatus (Fabricius, 1781)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.