Sekstannet gullveps.
  • Sekstannet gullveps. Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

En meget sjelden og karakteristisk art. Kun noen spredte funn på Østlandet i varme skogkanter med mye død ved. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Discoelius zonalis. Enkel å kjenne igjen på unike fargekombinasjoner av blått og grønt og seks tenner på siste ryggledd.

Sekstannet gullveps Chrysis equestris Dahlbom, 1854
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.