Skyggemaur.

Skyggemaur er en av svært få maurarter som lever i tett løvskog og krever høy luftfuktighet og jevn temperatur. Arten er lite bevegelig og spiller død dersom den forstyrres. I Norge er arten begrenset utbredt i edelløvskog på Sørlandet.

Skyggemaur Stenamma debile (Förster, 1850)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.