Døgnfluer. Vårfluer.
  • Døgnfluer. Creative Commons Attribution | Hallvard Elven

Døgnfluene er en liten men velkjent orden med primitive, vingede insekter.

Døgnfluer Ephemeroptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  • Vårfluer. Creative Commons Attribution | Hallvard Elven

Vårfluene utgjør en middels stor orden av holometabole insekter. Vårfluenes larver lever normalt i ferskvann, og de fleste artene bygger mobile eller stasjonære hus av sand, pinner, plantebiter og andre materialer som de spinner sammen med silke.

Vårfluer Trichoptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo