Røvermaur.

Røvermaur lever som parasitter i samfunn av ulike arter av smalmaur. Røvermaurdronningen tar over smalmaurbo og dreper vertsdronningen. Arten kan skilles fra smalmaur i felt på det store lyse hodet og de kraftige antennene. I Norge er røvermaur utbredt i hele landet helt opp til skoggrensa.

Røvermaur Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1852)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.