Buttsnuterovflue.

Buttsnuterovflue Leptarthrus brevirostris er en liten til middels stor rovflue som kan bli omtrent 1 cm lang. Denne arten er nesten helt svart, men har oransje felter på leggene. Arten er knyttet til åpen mark og skog med god lysinnstråling. Buttsnuterovflue lever som predator på andre insekter og invertebrater. Arten forekommer i Oslofjordområdet i Norge.

Buttsnuterovflue Leptarthrus brevirostris (Meigen, 1804)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.