Trips.

Tripsene er en liten orden med små, overveiende plantelevende insekter.

Trips Thysanoptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo