Lindekorallsopp.

Ramaria krieglsteineri er én av flere sterkt oransjefargete, men raskt avblekende arter, og den er knyttet til edellauvskog. Den har ganske langt utdratte greiner og dukker opp tidlig i soppsesongen. Dette, sammenholdt med ganske store (lange) og grovt vortete sporer, er de viktigste karakterene for artsbestemmelse.

Lindekorallsopp Ramaria krieglsteineri Schild
Creative Commons Attribution | Egil Bendiksen | Katriina Bendiksen | Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.