Lus.

Lusene er en liten orden med parasittiske insekter som lever i pels- og fjærdrakten hos pattedyr og fugler. Lus er små, flattrykte og helt vingeløse. De er utrustet med korte, kraftige bein med krumme klør som de bruker til å klamre seg fast til verten. Eggene festes til hår eller fjær, og nymfer og voksne livnærer seg av enten hud, hår, fjær, oljesekreter eller blod fra verten. Lusene er vanligvis svært artsspesifike, og mennesket er vert til to arter: flatlus Phthirus pubis, samt hode- og kroppslus (to separate underarter av Pediculus humanus).

Lus Phthiraptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo