Jordsiriss.

Jordsiriss er en eiendommelig art som ikke kan forveksles med noen annen europeisk rettvinge. Kroppen er brun med tett, fløyelsaktig behåring, og frambeina er modifisert til kraftige gravebein. Arten lever underjordisk og livnærer seg av meitemark, insekter og andre dyr. Den forekommer ikke naturlig i Norge, men har blitt funnet innført med planter noen få ganger.

Jordsiriss Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.