Nå kan landsdekkende frivillige organisasjoner eller foreninger søke om tilskudd til koordinering av artskartlegging og artsrapportering. Søknadsfristen er 7. april 2024.

Artsdatabanken trenger frivillige organisasjoner som kan fungere som støttespillere i arbeidet med Artsobservasjoner og flere artsfunn med god kvalitet. Tilskuddsperioden gjelder fra 2024-2026.

Formålet med utlysningen er å øke kunnskapen om naturmangfold gjennom kartlegging av arter og rapportering med god kvalitet i Artsobservasjoner og bidra i Artsdatabankens utvikling av tjenesten.

Tilskuddsordningen er todelt, men det er mulig å søke på hele eller en av de to delene av tilskuddsordningen.

Les hele utlysningsteksten og inndelingen av hvilke deler som kan søkes på i vedlagt pdf.