I tidligere tider trodde man polyppdyrene var små havlevende blomster. Det er de ikke, men derimot en klasse nesledyr de fleste av oss knapt vet eksisterer. I denne videoen forteller Luis Martell om kartleggingen av denne gruppen i regi av Artsprosjektet.

YouTube video: NORHYDRO intervju video

Polyppdyr (Hydrozoa), som også har hydrozoer som norsk navn, er en gruppe dyr der de fleste artene står fast på bunnen, eller på tang, tare og gjenstander i havet. De utgjør én av seks klasser i rekken nesledyr (Cnidaria).

Ukjente for de fleste

I motsetning til to av de andre klassene nesledyr, koralldyr (Anthozoa) og stormaneter (Scyphozoa), er det få som kjenner til artene i klassen Hydrozoa. De går under radaren til de fleste, til tross for at de finnes i rikt mon i sjøen der vi bader, fisker og ferdes. I Norge er litt over 250 arter polyppdyr funnet og artsbestemt. Trolig finnes det rundt 280 arter.

Kartlegging og kompetansebygging

Luis Martell, ved Universitetet i Bergen, leder prosjektet NORHYDRO, som kartlegger hydrozoer i norske farvann med støtte fra Artsprosjektet. I dette arbeidet har de tatt i brukt mange metoder for å samle inn polyppdyr, og ikke minst har de fått hjelp av dykkere.

- Vi har økt kunnskapen om hydrozoer i Norge, ved å finne arter som vi ikke tidligere visste fantes i norske farvann, sier Luis Martell, og fortsetter:

- Det vi har fått til på det menneskelige plan er også veldig viktig. Vi har utviklet gode faglige samarbeider med norske og utenlandske forskere, og slik bygget kompetanse på denne gruppen i Norge og Skandinavia. Og vi har fått til rekruttering gjennom å ha med oss fem masterstudenter på laget. Vi har dermed skapt en ny generasjon eksperter på disse dyrene, sier Martell.

Se hele intervjuet med Luis Martell i videoen over.

Hva er Artsprosjektet?

I denne serien med videointervjuer tar vi for oss en ulike kartleggingsprosjekter som pågår nå i regi av Artsprosjektet. Artsprosjektet er Artsdatabankens satsning for å støtte kartlegging av artsgrupper vi har for lite kunnskap om. I denne videoen forteller leder for Artsprosjektet Stine Svalheim Markussen om hvordan Artsprosjektet oppstod, og hvordan det er organisert.