I august 2023 legger Artsdatabanken frem en ny fremmedartsliste. Ekspertene som har jobbet med å risikovurdere fremmede arter er nå foreløpig ferdig med jobben. Men vi venter på innspill fra deg før vi kan sette to streker under svaret.  

YouTube video: FA innsyn video med Ane

I videoen over kan du se Artsdatabankens Ane Marlene Myhre fortelle om hvor arbeidet med Fremmedartslista står nå, om offentlig innsyn i risikovurderingene og om hvordan du kan bidra med utfyllende informasjon om artene. 

Fremmedartslista 2023 skal "ut på innsyn" 

Den nye, reviderte Fremmedartslista 2023 legges frem i august. Men allerede 22. februar kan du se de foreløpige resultatene av ekspertenes arbeid med å risikovurdere fremmede arter. Da åpner vi nemlig for offentlig innsyn i databasen der vurderingene ligger. Innsynet varer frem til 12. mars.

Hvorfor offentlig innsyn? 

Vi har mangelfull kunnskap om mange av de fremmede artene. Når vi nå åpner databasen vår for publikum, er det fordi vi ønsker tilbakemelding på risikovurderingene fra folk som har relevant informasjon om de aktuelle artene.

Kunnskapen vi på denne måten klarer å få inn er verdifull, fordi den er med på å gjøre datagrunnlaget som ligger til grunn for risikovurderingene bedre. Ny informasjon vil også kunne påvirke den endelige konklusjonen i vurderingene.

Hvilken type kunnskap er relevant? 

Flere typer informasjon om fremmede arter kan være av verdi for Artsdatabanken, og bidra til å gjøre risikovurderingene bedre. Et eksempel er artikler eller rapporter som dokumenterer effekten av fremmede arter. En annen type relevant kunnskap er dokumentasjon på at fremmede arter er spredt til nye områder.