Klar kildevannspåvirkning sterk nok til å gi opphav til et våtmarkssystem som skal typifiseres som diffus og svak kilde. Basistrinnet er en nokså svak rheogen markfukting.