observerbar naturlig ekstra tilførsel av fosfor og nitrogen fra levende og/eller døde planter og dyr