Mandarinand cover

Opphav
Olga Hilmo
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Ikke alle fremmede arter utgjør en risiko. Den fargerike manarinanda, som opprinnelig hører hjemme i Øst-Asia, er i Fremmedartslista 2018 vurdert til kategorien Ingen kjent risiko NK. Arten har lite invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt. 

Filliste