Sedimenter dominert av svampspikler. Disse stabiliserer bunnen og utgjør et substrat som er ugunstig for mange gravende arter (infauna)