Grov silt med kornstørrelser 1/64–1/16 mm og grov sand med kornstørrelser 1/2–4 mm. Kritisk skjærstyrke er 0,04 Pa og vannhastighet 0,4 m∙s -1