Polyhumøs. 45–90 fargeenheter og 10–15 gram organisk materiale per liter vann.