Mesohumøs. 30–45 fargeenheter og 5–10 gram organisk materiale per liter vann.