Mesohumøs. 10–30 fargeenheter og 2–5 gram organisk materiale per liter vann.