Oligohumøs. Mindre enn 10 fargeenheter, og mindre enn 2 mg organisk materiale per liter vann.