Ferskvann med lavt innhold av suspendert uorganisk materiale. Mindre enn 10 mg suspendert uorganisk materiale per liter vann.