Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse
Se full beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
 • Romlig skala
  10 >1024 m
Basistrinn
 • FS-0 naturlig fisketom vannforekomst
  FS-a Enkle fiskesamfunn
  FS-b Moderat komplekse fiskesamfunn
  FS-c Komplekse fiskesamfunn i små og mellomstore sjøer
  FS-d Komplekse fiskesamfunn i store og dype sjøer
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet