Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  1 2-4 m
Basistrinn
 • DK-0 Ukonsolidert materiale
  DK-a Fin leire
  DK-b Middels leire
  DK-c Grov leire
  DK-d Svært fin silt
  DK-e Fin silt
  DK-f Middels silt
  DK-g Grov silt
  DK-h Svært grov silt
  DK-i Svært fin sand
  DK-j Fin sand
  DK-k Middels sand
  DK-l Grov sand
  DK-m Svært grov sand
  DK-n Svært fin grus
  DK-o Fin grus
  DK-p Middels grus
  DK-q Grov grus
  DK-r Svært grov grus
  DK-s Små stein
  DK-t Store stein
  DK-u Små blokker
  DK-v Middels blokker
  DK-w Store blokker
  DK-x Svært store blokker
  DK-y Kjempeblokker
  DK-¤ (fast) fjell
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet