Produksjon i denne sonen er fortsatt større enn nedbrytningen, men langbølget stråling er begrenset. Grønnalger, og i ferskvann også moser, kan fortsatt dominere. I ferskvann kalles sonen mosebelte. I marine system inngår sonen i tareskogbeltet (DL∙bcd).