I det øvre sublittoralbelte er produksjon av organisk materiale større enn nedbrytningen (respirasjonen). Langbølget lys forekommer i så store mengder at karplanter lever her. Sonen kalles også karplantebeltet (omfatter DL∙bc). I marine system kalles sonen tareskogsbeltet. Tareskogbeltet omfatter øvre og midtre del av sublittoralbeltet (DL∙bcd).