Denne sonen omfatter sonen rundt laveste normale vannstand. Lys er ikke produksjonsbegrensende i denne sonen. Svært grunt, men bare unntaksvis tørrlagt.