Også kalt hydrolittoralbeltet eller tidevannsbelte. Denne sonen er i perioder eksponert for luft og direkte lys (periodevis tørrlagt).