Utryddelse av naturlig forekommende andre dyrearter enn fiskearter i en innsjø eller ei elv