Utryddelse av naturlig forekommende fiskeart(er) i en innsjø eller ei elv