Innførsel av ikke stedegne fiskeart(er) i en innsjø eller ei elv