Innsjøer som er lagdelt (sjiktet) i sommerhalvåret. Lagdelingen fører til at det kun er det øverste varme vannlaget som sirkulerer