Innsjøer som ikke er lagdelt (sjiktet), og som derfor har sirkulerende vannmasser i hele perioden uten isdekke