Tritonia hombergii er den største nakensneglen i norske farvann, den kan bli så stor som 20 cm lang. Den brede og flate kroppen med variable farger gjør den enkel å kjenne igjen. Byttedyret er dødmannshånd Alcyonium digitatum, og arten er lettest å oppdage i kolonier med dødmannshånd.

Tritonia hombergii er vår største nakensnegl, og kan bli opptil 20 cm lang. 

Kjennetegn

Tritonia hombergii har bred og flat kropp. Kroppen er bredest i forkroppen, den smalner bakover og ender i en spiss hale. Kappa er dekket med myke kappetuberkler av ulik størrelse. Langs ytterkanten på begge sider av kroppen sitter forgrenede gjeller, som nærmest er buskformete. Antall gjeller øker med dyrets alder og størrelse. Foran munnen sitter et munnslør som er tydelig todelt med en kløft på midten. Munnsløret har fingerformede utvekster, opptil 40 på hver del. Rinoforene er glatte og er børsteformete i enden, med en fingerformet utvekst i tuppen. Rinoforene er omgitt av en rinoforslire med bølgete kant.

Arten er svært variable i farge og den er kraftig pigmentert. Fargen på kappa varierer fra nærmest hvit til mørk lilla. Ofte observeres gulbrune og oransje individer.

Arten kan være svært variabel i fargen, fra helt lys til mørk grå.

Utbredelse

Arten har vid utbredelse i Europa, og finnes vest i Middelhavet, og langs hele den europeiske Atlanterhavskysten. I Norge er arten funnet fra Oslofjorden til Lofoten.

Levesett

Tritonia hombergii lever på grunt vann lavt i fjæra og ned til dybder på 80 m. Den er vanlig å finne i tareskogen, og i strømrike områder der byttedyret dødmannshånd Alcyonium digitatum har sitt leveområde. Eggene legges i løse strenger med hvit eller fiolettaktig farge. Siden arten varierer mye i farge, er det vanlig å finne individer med ulike farger sammen.

Forvekslingsarter

Tritonia hombergii kan forveksles med Duvaucelia plebeia, men skilles fra denne ved at T. hombergii har en tydelig kløft i munnsløret mens hos D. plebeia har munnsløret en hel jevn kant. Det er allikevel grunn til å være oppmerksom på denne karakteren, for hos små individer av T. hombergii er ikke kløften i munnsløret så tydelig.

Etymologi

Slektsnavnet Tritonia viser sannsynligvis til gresk mytologi og den greske guden Athene hvis opprinnelige navn var Tritogeneia.

Artsnavnet hombergii er gitt til ære for den franske naturviteren Eugene Homberg som samlet individer som lå til grunn for beskrivelsen.

Kommentarer

Tritonia hombergii er en av artene som har kjertler i huden som produserer kjemiske forbindelser som forsvarsmekanisme. Det er rapportert om at håndtering av individer har gitt blemmer i hendene. Egne erfaringer har vist at hendene kan hovne opp ved håndtering av store individer.

Vimeo video: Film av Tritonia hombergii

Tritonia hombergii i sitt typiske habitat, blant dødmannshånd. 

Kilder

Korshunova T og Martynov A (2020). Consolidated data on the phylogeny and evolution of the family Tritoniidae (Gastropoda: Nudibranchia) contribute to genera reassessment and clarify the taxonomic status of the neuroscience models Tritonia and Tochuina. PLoS ONE 15(11): e0242103. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242103

Lundin K, Malmberg K og Pleijel F (2020). Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Blötdjur: Sidopalpssnäckor–taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae–Asperspinidae. SLU Artdatabanken, Uppsala. 352s.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of opistobranch molluscs. Volume II. The Ray Society. London. 229 s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Tritonia hombergii Cuvier, 1803. www.artsdatabanken.no/Pages/313669. Nedlastet <dag/måned/år>.