Det er nesten umulig å gå ut døra uten å treffe på en mose. Likevel er de kanskje litt oversett? Men nå skjer det mange spennende ting – på mosefronten - i regi av Artsdatabanken.

Mose er en fellesbetegnelse for tre ganske forskjellige rekker i planteriket − bladmoser, levermoser og nålkapselmoser. Det er over 1000 mosearter i Norge, og det er stor diversitet blant disse.

Noen mosearter finner du nesten over hele landet, men det er også mange arter som har en spesiell følsomhet overfor miljøforholdene og krever spesifikke habitat eller substrat. Dette gjør at moser er flittig brukt til å beskrive naturtyper – for eksempel i Artsdatabankens klassifiseringssystem for natur − Natur i Norge (NiN).

Trives i fossekavet

Å stå nær en stor foss kan være som å gå på tur i en kombinasjon av yr og storm, og man blir klissvåt på et øyeblikk. Trær og busker liker seg ikke der, men moser koser seg!

Det foregår nå en videreutvikling av NiN-systemet, og i denne sammenheng har Naturhistorisk museum på oppdrag fra Artsdatabanken undersøkt sammensetningen av mosearter i fossesprutsoner. I dette arbeidet ble det funnet over 260 mosearter, eller ca. en fjerdedel av alle mosene vi har i Norge!

Noen av artene som ble funnet er generalister, som vokser overalt der det er fuktig, mens andre, som fossegrimemose Herbertus stramineus, har fossesprutsoner som et av sine få voksesteder.

Nye arter oppdages

Men hva hjelper det å finne en mose i fosse-enga hvis ingen vet hva den heter? Eller hvis ingen vet om den egentlig er tilknyttet fossesprutsonen eller er der helt tilfeldig? For å vite det trenger vi mer kartlegging av norske mosearter. Her kan Artsdatabankens Artsprosjekt bidra.

Artsprosjektet har tidligere støttet to prosjekter med søkelys på moser, samt et tredje som pågår nå. I dette undersøker NTNU Vitenskapsmuseet moser i alpine områder.

Gjennom disse prosjektene er det så langt funnet ni arter mose som ikke hadde vært registrert i Norge før. Dette er første steg på veien til å forstå utbredelsen av moser – og hvilke naturtyper de er knyttet til.

Nye moseforskere

Når fossespruten pisker deg i ansiktet bør du helst ha god kjennskap til moser for å skjønne at det er en ny art du har funnet, eller for å kjenne igjen en fossegrimemose (Herbertus stramineus). I Norge har vi for få moseeksperter som kan stå i fossestormen, og det må derfor rekrutteres nye.

Artsprosjektet støttet i 2020 et tiltak for å øke rekrutteringen av moseeksperter — en workshop i regi av BioFokus. Her fikk unge, lovende bryologer (moseforskere) møte de beste moseekspertene vi har i Norge, for å lære av dem. I løpet av workshop'en fant deltakerne de sjeldne og rødlistede artene kjempetjernmose Calliergon megalophyllum og flokekrypmose Hygroamblystegium varium. Dette var viktige funn som blant annet kom til nytte i arbeidet med Rødlista for arter 2021 som lanseres i november.

Bli ekspert du også

Du trenger heldigvis ikke dusje i en foss eller delta på moseworkshop for å lære deg moser. Artsdatabanken har fått Kristian Hassel fra NTNU Vitenskapsmuseet og Torbjørn Høitomt fra BioFokus til å lage flotte presentasjoner av mange mosearter i Artsdatabankens tjeneste Arter på nett. I løpet av våren har over 100 arter blitt publisert!

Kontaktperson:

Hauk Liebe, Artsdatabanken

Telefon: 482 41 756
E-post: hauk.liebe@artsdatabanken.no