Naturhistorisk museum, Norsk entomolgisk forening og Sabima har arrangert workshop om gallmygg og andre galledannere. Workshopen skjedde som en del av kartleggingsprosjektet "Gallmygg", som er støttet av Artsprosjektet.

Galler er utvekster på planter som er forårsaket av dyr, vanligvis av insektlarver. De viktigste gruppene av galledannere er gallmygg, gallmidd, gallveps og planteveps. 

Workshopen ble avholdt i Stavern i Vestfold 23.-26. juli 2021 med 17 deltagere. Workshopen ble arrangert av Norsk entomologisk forening (NEF) men var i praksis et samarbeidsprosjekt mellom NEF, Naturhistorisk museum (NHM) og Sabima. Arrangementet ble avholdt med tilskudd fra Sabima og fra Artsdatabanken. Målet med workshopen var å gi deltakerne en innføring i galler og galledannende organismer med særlig fokus på insekter. Workshopen inkluderte både en teoretisk innføring i temaet og praktisk felt- og labarbeid med fokus på samling, prosessering og identifisering av galler samt teknikker for å klekke ut de voksne galledannerne.

 

 

Det er trivelig å lære om gallmygg!