Det er kjent to arter i denne slekta globalt, men bare én av disse, messingmose Loeskypnum badium, finnes i Norge. Det er gjort subfossile funn av den andre arten, L. wickesii, i Sverige. Dette tyder på at arten, som nå finnes i Nord-Amerika og øst i Asia, vokste i Norden rundt siste istid.