Slekta omfatter to arter globalt og én av disse forekommer i Europa og Norge, myrfjør Helodium blandowii. Arten er svært sjelden i Europa utenfor Norden, og de forekomstene som finnes blir ofte omtalt som reliktpopulasjoner fra istiden.