Slekta omfatter fire arter globalt, og i Norge har vi én art, gløsbekkemose Hageniella micans. Denne arten har tidligere blitt ført til andre slekter, bekkemoseslekta Hygrohypnum og slekta Sematophyllum som ikke er representert i Norge. Slekta Hageniella er oppkalt etter den norske moseforskeren Ingebrigt S. Hagen.