Dette er en stor slekt globalt med ca. 160 kjente arter. Tre av disse er kjent i Europa, men bare én er kjent fra Norge. Artene i denne slekta har blad med kort, dobbel bladnerve og velutviklede hjørnecellegrupper.