Favorinus blianus er en nakensnegl som spiser egg fra andre nakensnegler. Den er ikke så vanlig å finne, men observeres jevnlig langs hele norskekysten.

Kjennetegn

Favorinus blianus er en kraftig nakensnegl som kan bli opptil 30 mm lang. Kroppen er avlang og snegleformet, der ryggsiden er tett besatt med lange, tykke og fingerformede cerata. Cerata er organisert i fire bueformede grupper på hver side av ryggen. Foten er kraftig og bred og danner lange og store fothyrno ved hodet. Den har lange, kraftige og veldig bevegelige munntentakler med butte tupper. Rinoforene er tykke og har tre tydelige oppsvulmede ringer.

Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit med et strågult fargeskjær. Tarmkanalen i cerata har som regel en hvit farge, men kan av og til også være rosa eller mørk rødbrun. Ytre pigmentering består av hvite flekker som dekker tuppen på munntentaklene, rinoforene og cerata. På cerata forekommer de hvite flekkene også som tydelige hvite striper. De hvite flekkene danner også en hvit stripe mellom rinoforene fra hodet og ned mot første rekke med cerata, samt en hvit stripe som går ut i halen.

Fargen er oftest hvit eller strågul, men iblant kan den være rosa eller rødbrun. 

Utbredelse

Favorinus blianus ble første gang funnet og beskrevet i 1974 basert på individer fra Bergen og Irland. Siden har den blitt funnet langs den østatlantiske kysten av Europa fra Spania og Portugal og nord til de Britiske øyer. Den er funnet langs norskekysten fra Mandal til Finnmark, men funnene er spredt.

Arten kan kjennes igjen på de tre oppsvulmede ringene på rinoforene. 

Levesett

Favorinus blianus spiser egg fra andre nakensnegler. Dette er observert hos voksne individer. I yngre stadier spiser den trolig på hydrozoer som arter i slektene Nemertsia og Tubularia. Den er funnet på grunt vann fra fjæresonen og ned i tareskogen.

Artens egne egg består av en tynn streng som legges i en avlang klase, gjerne rundt stilken på hydrozoer. Det kan være vanskelig å identifisere disse da arten veldig ofte finnes ved eller blant andre nakensneglers eggstrenger.

Forvekslingsarter

Typisk for slekten Favorinus er de oppsvulmede ringene på rinoforene. Den nært beslektede Favorinus branchialis har også oppsvulmede rinoforer, men her har rinoforene bare en oppsvulmet ring, og de har en brun farge.

Etymologi

Slektsnavnet Favorinus er et navn som ble gitt til denne slekten av John Edward Gray i 1850. Gray jobbet som zoolog ved British Museum i London. Som det så ofte er med eldre beskrivelser av arter og slekter så følger det ikke ofte med en forklaring på navnet. Trolig er navnet Favorinus hentet fra en gallisk-romersk filosof som levde på keiser Hadrians tid.

Artsnavnet blianus er gitt etter funnstedet for individer som lå til grunn for den originale beskrivelsen, nærmere bestemt Bliaskjæret utenfor Bergen.

Favorinus blianus slik den danske zoologen og nakensnegleforskeren Henning Lemche fremstilte arten. 

Kilder

Picton BE og Morrow CC (2016). Favorinus blianus Lemche & Thompson, 1974. [In] Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland. Tilgjengelig på http://www.habitas.org.uk/marinelife/species.asp?item=W15410 Hentet 2022-12-17.

Evertsen J (2013). Favorinus branchialis og Favorinus blianus – to merkverdige arter beskrevet fra norske farvann. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2013/12/06/favorinus-branchialis-og-favorinus-blianus-to-merkverdige-arter-beskrevet-fra-norske-farvann/ Hentet 20. januar 2021.

Evertsen J og Bakken T (2013). Diversity of Norwegian sea slugs (Nudibranchia): new species to Norwegian coastal waters and new data on distribution of rare species. Fauna norvegica 32: 45–52.

Lemche HM og Thompson TE (1974). Three opisthobranch gastropods new to the British fauna. Proceedings of the Malacological Society of London 41: 185–193.

Rudman WB (2001). Favorinus blianus Lemche & Thompson, 1974. [In] Sea Slug Forum. Australian Museum, Sydney. Tilgjengelig på http://www.seaslugforum.net/favoblia 

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Favorinus blianus Lemche & Thompson, 1974. www.artsdatabanken.no/Pages/308077. Nedlastet <dag/måned/år>