Cumanotus beaumonti er en sjelden nakensnegl som vi bare finner på sandbunn i grunne farvann. Den er assosiert med den bløtbunnslevende hydrozoen Corymorpha nutans.

Cumanotus beaumonti kan ikke forveksles med andre arter i norske farvann. 

Kjennetegn

Cumanotus beaumonti er en spektakulær nakensnegl som kan bli opptil 30 mm lang. Kroppen er snegleformet og kraftig med en bred fot. Ryggsiden er besatt med 8 til 12 skråstilte rekker med cerata, 2–3 av disse er plassert foran rinoforene. Cerata er ekstremt lange og tynne og er nesten like lange som kroppen. Cerata som sitter foran rinoforene peker fremover, de midterste peker ut til siden og de bakerste cerata peker bakover, noe som gir arten er piggete utseende. Den brede foten ender opp i et par veldig lange fothyrno som er elegant bøyd bakover langs kroppssiden. Hodet er like bredt som foten og har små og nesten ubetydelige munntentakler. Rinoforene er glatte, lange og smale, og sitter tett sammen ved basis.

Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit med flekker av gull på hodet og ryggsiden. Tarmkanalene har en brunrød til lilla farge. Ytre pigmentering består av flekker i hvitt og gull på cerata, rinoforer, fothyrno og kroppen, og kan danne hvite tupper på cerata.

Arten fester seg like under tentakkelkronen på hydrozoene. Der er den godt kamuflert, og kan sitte på samme sted i flere dager mens den spiser. 

Utbredelse

Arten er kun funnet en håndfull ganger fra Middelhavet nord til de Britiske øyer. I Norge er arten funnet sporadisk fra Sørlandet til Mo i Rana.

Levesett

Artens sjeldenhet kan ligge i den at den bare er funnet på bløtbunn med sand på grunt vann. Her spiser den hovedsakelig på gravende hydrozoer som Corymorpha nutans. Hydrozoen Corymorpha nutans har en årssyklus der den dukker opp av sanden på forsommeren, og blir der til den forsvinner noen måneder senere. Dette følger nakensneglen, og den er bare observert i områder med hydrozoen når denne er fremme. Arten har også evnen til å grave seg ned i sanden, noe som gjør den enda vanskeligere å finne. Cumanotus beaumonti er en av de få artene av nakensnegler som har evnen til å svømme ved hjelp av svært lange cerata.

Forvekslingsarter

Med sine svært lange cerata har ikke arten noen forvekslingsarter.

Etymologi

Slektsnavnet Cumanotus kommer fra latin og betyr bølgete rygg.

Artsnavnet beaumonti er oppkalt etter den britiske marinbiologen W. I. Beaumont (1861-1902).

Slik illustrerte Sir Charles Eliot arten, som han opprinnelig beskrev som Coryphella beaumonti I 1906. Allerede året etter ble den passert i slekten Cumanotus

YouTube video: Film av Cumanotus beaumonti som svømmer

Cumanotus beaumonti kan svømme ved hjelp av kraftige bevegelser med cerata. 

YouTube video: Film av Cumanotus beaumonti som spiser på en hydrozo

Arten fester seg like under tentakkelkronen på hydrozoene. Der er den godt kamuflert, og kan sitte på samme sted i flere dager mens den spiser. 

Kilder

Odhner NH (1907). Northern and arctic invertebrates in the collection of the Swedish state museum (Riksmuseum). III. Opisthobranchia and pteropoda. Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 41: 1–118.

Picton BE (1991). Cumanotus beaumonti (Eliot, 1906), a nudibranch adapted for life in a shallow sandy habitat. Malacologia 32(2): 219–221.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cumanotus beaumonti (Eliot, 1906). www.artsdatabanken.no/Pages/308069. Nedlastet <dag/måned/år>